فرش جدید سبک ساونری 
تماس بگیرید : +33620574386

فرش سبک ساونری

 سبک جدید فرش فرش Savonnerie فرانسه، بافته شده منگوله دار و دست در چین با همان روش و مواد به عنوانفرش قدیمی از Savonnerie فرانسه

برای سفارش این فرش، لطفا با ما تماس بگیرید قبل از سفارش، تاریخ در دسترس به ابعاد مورد نظر برای بررسی می کند.

مدل های ما در وب سایت ما را در درجه اول در نمرات نزدیک به فرش اصلی صابون فرانسه تولید شده باشد.

قیمت ها هستند که در ابعاد بوریا پوش کردن و همچنین کیفیت محصول می باشد.

با وجود این هستند که تولید مثل فرش کلاسیک چینی طرح گل در طعم و مزه فرش Savonnerie در هزینه های پایین تر وجود دارد.