فرش قدیمی ترکیه KAYSERY 61X104 cm کایسری [413-1354] : فرش قالی گلیم آنتیک قدیمی کهنه فرشهای انتیک اروپایی و مدرن
تماس بگیرید : +33620574386