فرش شرقی شرقی فرش های اخیر نه دکوراسیون شرق
تماس بگیرید : +33620574386

فرشهای شرقی نو

فرشهای شرقی مدرن و نو دستبافت 

فرش ایرانی، فرش ترکیه، فرش از هند، فرش پاکستان، قالین های افغانی، فرش چینی، فرش قفقاز و دیگر کشورهای شرقی فرش با طرح شرقی

این فرش ها در اواخر قرن 20 و یا در قرن 21 ساخته شد.
پارچههای پشمی و ابریشمی فرش؛ ریشه ها و سبک های مختلف.

There are no products to list in this category.

ویژه های ماهانه برای سپتامبر