محصولات جدید : فرش قالی گلیم آنتیک قدیمی کهنه فرشهای انتیک اروپایی و مدرن
تماس بگیرید : +33620574386

محصولات جدید

Product Image
Product Name
Price

فرش شرقی

فرش شرقی 164.00cm (64.6in) 97.00cm (38.2in)

مدل: 105-1086
 همکنون بخرید  
سازنده: PAKISTAN

قیمت: €180.00

گلیم عتیقه شرقی

گلیم عتیقه شرقی berber 200.00cm (78.7in) 150.00cm (59.1in)

مدل: 105-1042
 همکنون بخرید  
سازنده: MAROC

قیمت: €290.00

فرش آنتیک ترکمن, Balutch 73X138 cm

فرش آنتیک ترکمن, Balutch 73X138 cm بلوچ 138.00cm (54.3in) 73.00cm (28.7in)

مدل: 105-1034
 همکنون بخرید  
سازنده: AFGHANISTAN

قیمت: €80.00

فرش قدیمی ایران

فرش قدیمی ایران Yalameh 91.00cm (35.8in) 61.00cm (24in)

مدل: 105-1026
 همکنون بخرید  
سازنده: IRAN

قیمت: €120.00

فرش قدیمی ایران

فرش قدیمی ایران شیراز 210.00cm (82.7in) 160.00cm (63in)

مدل: 105-1014
 همکنون بخرید  
سازنده: IRAN

قیمت: €280.00

فرش قدیمی ترکیه

فرش قدیمی ترکیه 241.00cm (94.9in) 110.00cm (43.3in)

مدل: 105-1004
 همکنون بخرید  
سازنده: TURC

قیمت: €180.00

فرش قدیمی ایران

فرش قدیمی ایران کاشان 206.00cm (81.1in) 135.00cm (53.1in)

مدل: 105-0964
 همکنون بخرید  
سازنده: IRAN

قیمت: €340.00

فرش قدیمی ترکیه

فرش قدیمی ترکیه آناتولی 177.00cm (69.7in) 102.00cm (40.2in)

مدل: 105-0944
 همکنون بخرید  
سازنده: TURC

قیمت: €220.00

فرش قدیمی ایران

فرش قدیمی ایران 130.00cm (51.2in) 94.00cm (37in)

مدل: 105-0932
 همکنون بخرید  
سازنده: IRAN

قیمت: €170.00

فرش قدیمی ایران

فرش قدیمی ایران کرمان 288.00cm (113.4in) 176.00cm (69.3in)

مدل: 105-0908
 همکنون بخرید  
سازنده: IRAN

قیمت: €680.00

فرش شرقی ابریشم

فرش شرقی ابریشم 352.00cm (138.6in) 252.00cm (99.2in)

مدل: 105-0880
 همکنون بخرید  
سازنده: CHINE

قیمت: €2,890.00

فرش قدیمی ایران

فرش قدیمی ایران مشهد 330.00cm (129.9in) 230.00cm (90.6in)

مدل: 105-0856
 همکنون بخرید  
سازنده: IRAN

قیمت: €480.00

فرش سبک ساونری

فرش سبک ساونری اوبوسون 345.00cm (135.8in) 250.00cm (98.4in)

مدل: 105-0844
 همکنون بخرید  
سازنده: FRANCE

قیمت: €490.00

فرش عتیقه مراکش بربر

فرش عتیقه مراکش بربر berber 235.00cm (92.5in) 162.00cm (63.8in)

مدل: 105-0834
 همکنون بخرید  
سازنده: MAROC

قیمت: €250.00

فرش شرقی

فرش شرقی 286.00cm (112.6in) 280.00cm (110.2in)

مدل: 105-0794
 همکنون بخرید  
سازنده: PAKISTAN

قیمت: €250.00

فرش قدیمی ایران

فرش قدیمی ایران شیراز 312.00cm (122.8in) 208.00cm (81.9in)

مدل: 105-0784
 همکنون بخرید  
سازنده: IRAN

قیمت: €220.00

فرش قدیمی چینی

فرش قدیمی چینی

مدل: 105-0774
 همکنون بخرید  
سازنده: CHINE

قیمت: €2,200.00

فرش سبک ساونری

فرش سبک ساونری 282.00cm (111in) 187.00cm (73.6in)

مدل: 105-0748
 همکنون بخرید  
سازنده: INDE

قیمت: €2,450.00

فرش قدیمی ایران

فرش قدیمی ایران همدان 157.00cm (61.8in) 108.00cm (42.5in)

مدل: 105-0728
 همکنون بخرید  
سازنده: IRAN

قیمت: €140.00

فرش قدیمی ترکیه ابریشم

فرش قدیمی ترکیه ابریشم 142.00cm (55.9in) 95.00cm (37.4in)

مدل: 105-0690
 همکنون بخرید  
سازنده: TURC

قیمت: €260.00

فرش قدیمی ترکیه

فرش قدیمی ترکیه کایسری 140.00cm (55.1in) 90.00cm (35.4in)

مدل: 105-0678
 همکنون بخرید  
سازنده: TURC

قیمت: €220.00

فرش شرقی

فرش شرقی 308.00cm (121.3in) 222.00cm (87.4in)

مدل: 105-0662
 همکنون بخرید  
سازنده: PAKISTAN

قیمت: €280.00

فرش قدیمی چینی

فرش قدیمی چینی خوتان 377.00cm (148.4in) 280.00cm (110.2in)

مدل: 105-0650
 همکنون بخرید  
سازنده: CHINE

قیمت: €780.00

فرش شرقی

فرش شرقی ترانسیلوانیا 400.00cm (157.5in) 300.00cm (118.1in)

مدل: 105-0638
 همکنون بخرید  
سازنده: ROUMAINIE

قیمت: €950.00

فرش قدیمی ایران

فرش قدیمی ایران کرمان 400.00cm (157.5in) 325.00cm (128in)

مدل: 105-0622
 همکنون بخرید  
سازنده: IRAN

قیمت: €12,000.00

فرش شرقی

فرش شرقی 275.00cm (108.3in) 188.00cm (74in)

مدل: 105-0602
 همکنون بخرید  
سازنده: PAKISTAN

قیمت: €240.00

فرش قدیمی ترکیه

فرش قدیمی ترکیه کایسری 298.00cm (117.3in) 197.00cm (77.6in)

مدل: 105-0592
 همکنون بخرید  
سازنده: TURC

قیمت: €680.00

فرش شرقی

فرش شرقی 242.00cm (95.3in) 178.00cm (70.1in)

مدل: 105-0562
 همکنون بخرید  
سازنده: PAKISTAN

قیمت: €250.00

فرش شرقی

فرش شرقی Sinkiang 202.00cm (79.5in) 130.00cm (51.2in)

مدل: 105-0542
 همکنون بخرید  
سازنده: CHINE

قیمت: €480.00

فرش عتیقه مراکش بربر

فرش عتیقه مراکش بربر 298.00cm (117.3in) 206.00cm (81.1in)

مدل: 105-0532
 همکنون بخرید  
سازنده: MAROC

قیمت: €390.00