همه محصولات : فرش قالی گلیم آنتیک قدیمی کهنه فرشهای انتیک اروپایی و مدرن
تماس بگیرید : +33620574386

همه محصولات


Product Image
Product Name
Price

فرش عتیقه مراکش

فرش عتیقه مراکش هنر دکو

مدل: M test 1
سازنده: MAROC

قیمت: €1,000.00

فرش عتیقه مراکش بربر

فرش عتیقه مراکش بربر 300.00cm (118.1in) 150.00cm (59.1in)

مدل: model
سازنده: MAROC

قیمت: €480.00

فرش قدیمی ترکیه

 فروخته شد 
فرش قدیمی ترکیه کایسری 304.00cm (119.7in) 205.00cm (80.7in)

مدل: model
سازنده: TURC

قیمت: €1,400.00

فرش قدیمی چینی

فرش قدیمی چینی پکین 207.00cm (81.5in) 140.00cm (55.1in)

مدل: model
سازنده: CHINE

قیمت: €300.00

فرش قدیمی چینی

فرش قدیمی چینی پکین 314.00cm (123.6in) 228.00cm (89.8in)

مدل: model
سازنده: CHINE

قیمت: €900.00

فرش شرقی

 فروخته شد 
فرش شرقی تبت 246.00cm (96.9in) 170.00cm (66.9in)

مدل: model
سازنده: NEPAL

قیمت: €400.00

فرش قدیمی چینی

فرش قدیمی چینی پکین 280.00cm (110.2in) 185.00cm (72.8in)

مدل: model
سازنده: CHINE

قیمت: €750.00

فرش سبک ساونری

فرش سبک ساونری 278.00cm (109.4in) 225.00cm (88.6in)

مدل: model
قیمت: €1,400.00

فرش قدیمی چینی

فرش قدیمی چینی پکین 378.00cm (148.8in) 278.00cm (109.4in)

مدل: model
سازنده: CHINE

قیمت: €2,500.00

فرش عتیقه اروپا

فرش عتیقه اروپا 215.00cm (84.6in) 150.00cm (59.1in)

مدل: model
سازنده: EUROPEAN

قیمت: €1,500.00

فرش قدیمی ایران

فرش قدیمی ایران شیراز 194.00cm (76.4in) 156.00cm (61.4in)

مدل: M test 2
سازنده: IRAN

قیمت: €380.00

فرش قدیمی ایران

فرش قدیمی ایران بختیار 316.00cm (124.4in) 216.00cm (85in)

مدل: M test 3
سازنده: IRAN

قیمت: €850.00

فرش قدیمی ترکیه

فرش قدیمی ترکیه قونیه 180.00cm (70.9in) 108.00cm (42.5in)

مدل: M test 4
سازنده: TURC

قیمت: €400.00

گلیم عتیقه شرقی

گلیم عتیقه شرقی berber 285.00cm (112.2in) 185.00cm (72.8in)

مدل: model
سازنده: TUNISIA

قیمت: €1,800.00

فرش قدیمی ایران

فرش قدیمی ایران کردی 162.00cm (63.8in) 100.00cm (39.4in)

مدل:
سازنده: IRAN

قیمت: €2,500.00

فرش قدیمی ایران

فرش قدیمی ایران همدان 210.00cm (82.7in) 110.00cm (43.3in)

مدل:
سازنده: IRAN

قیمت: €380.00

گلیم عتیقه شرقی

گلیم عتیقه شرقی 200.00cm (78.7in) 106.00cm (41.7in)

مدل:
قیمت: €750.00

فرش آنتیک ترکمن

فرش آنتیک ترکمن بلوچ 187.00cm (73.6in) 102.00cm (40.2in)

مدل: 7/2/17-2
سازنده: AFGHANISTAN

قیمت: €500.00

گلیم عتیقه شرقی

گلیم عتیقه شرقی آناتولی 302.00cm (118.9in) 164.00cm (64.6in)

مدل: 112-2386
سازنده: TURC

قیمت: €440.00

گلیم عتیقه شرقی

گلیم عتیقه شرقی berber 296.00cm (116.5in) 168.00cm (66.1in)

مدل: 112-2362
سازنده: MAROC

قیمت: €380.00