گلیم های قدیمی و جدید دست ساز شرقی بافی
تماس بگیرید : +33620574386

گلیم

 

گلیم شرقی جدید یا قدیمی ،برای استفاده در دکوراسیون با رنگ متفاوت معمولا پشم

TABLE_HEADING_IMAGE نام کالا- TABLE_HEADING_PRICE
گلیم ایران
€1,500.00 €990.00ذخیره: 34% خاموش
گلیم ترک
€3,000.00
berbere 63X176 cm
€150.00
Kilim ghashghai
€100.00
فرش عتیقه مراکش بربر KILIM 108X239 cm
€150.00
گلیم
€50.00
گلیم KURDE 95X160 cm
€80.00
گلیم عتیقه شرقی
€150.00
گلیم عتیقه شرقی
€290.00
گلیم عتیقه شرقی
€440.00
گلیم عتیقه شرقی
€150.00
گلیم عتیقه شرقی
€350.00
گلیم عتیقه شرقی
€380.00
گلیم عتیقه شرقی
€1,450.00
گلیم عتیقه شرقی
€440.00
گلیم عتیقه شرقی Anatolia 150x329 cm
€180.00
گلیم عتیقه شرقی GHASHGHAI 131X246 cm
€190.00
گلیم عتیقه شرقی GHASHGHAI 150X230 cm
€440.00
گلیم عتیقه شرقی IRAN 54X215 cm
€150.00
گلیم عتیقه شرقی kilim 90X635 cm
€450.00
گلیم عتیقه شرقی KILIM 98X143 cm
€150.00
عتیقه گلیم   قبیلهای
€490.00
عتیقه گلیم   قبیلهای BERBERE 134X235 cm
€380.00
عتیقه گلیمscandinave 142X196 cm
€380.00